Általános felhasználási feltételek

Általános kérdések

A jelen honlap használata (a termékek megtekintése és megrendelése) magában foglalja a jelen általános felhasználási feltételek elfogadását. A honlap megfelelő használata érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az általános felhasználási feltételeket. A ROCAS DECOR társaság fenntartja magának a felhasználási feltételek előzetes tájékoztatás nélküli módosításának jogát. Az Általános felhasználási feltételek menüpont felkeresésével mindig megtekinthető a feltételek legfrissebb változata.


Fogalommeghatározás:

A jelen honlapot a S.C. ROCAS DECOR S.R.L. (törvényesen bejegyzett kereskedelmi társaság - a továbbiakban Társaság) tartja fenn és működteti.

A rocasdecor.ro honlapon keresztül termékeket megrendelő és vásárló, jogi vagy magánszemély a továbbiakban Ügyfél.

A Társaság tulajdonát képező honlap (www.rocasdecor.ro) általános megnevezése a rocasdecor.ro honlap.

A rocasdecor.ro honlapon található összes digitális fénykép, szöveg, műszaki adat, árak és egyéb információk megnevezése a továbbiakban tartalom.

Szerzői jogok:

A rocasdecor.ro honlap teljes tartalma a Társaság és beszállítói tulajdonát képezi, és a szerzői jogok védelméről szóló törvény védelme alatt áll (8/1996. sz. törvény). A fent felsorolt elemek bármelyikének a Társaság engedélye nélkül történő felhasználása az érvényes szabályozások értelmében büntetendő (hatósági, polgári vagy bűnügyi úton). Ennek megfelelően kifejezetten tilos a rocasdecor.ro honlapra való belépés automatikus eszközökkel vagy programokkal, a tartalom lemásolása, a tartalom más társaságok által vagy más honlapokon történő beolvasása vagy közzététele elemzés vagy összehasonlítás céljával. A felhasznált fényképek és adatok a beszállítók közvetlen vagy közvetett – képviselőik által történő – jóváhagyásával történt.


Partnerek:

A Társaság továbbértékesítési (re-seller) szerződéseket kötött a rocasdecor.ro oldalon található márkák egyedi importőreivel vagy legnagyobb importőreivel. A termékek minőségét, a márka hitelességét és bármely más, a márkára vagy egy adott termékre vonatkozó kérdést illetően az ügyfél az adott márka képviseletéhez vagy romániai importőréhez fordulhat.


A személyes adatok és információk biztonsága:

A vevő által megadott személyes adatokat a Társaság csak a honlap meghatározott céljával használja fel. A megrendelőlapon kitöltött információkra a megrendelés visszaigazolása, a megrendelt termékek szállítása, az aktuális akciók bejelentése érdekében van szükség, és harmadik személynek a Társaság nem adja ki. A társaság nem értékesíti, nem ajánlja fel és nem cseréli el a honlapon keresztül megadott email-címeket, nem hozza nyilvánosságra az ön email-címét más, a honlapot látogató személyeknek csak az ön kifejezett engedélyével.


Felelősség kizárása:

A rocasdecor.ro honlap tartalmát a honlapon képviselt márkák képviselőivel együtt alakítottuk ki. Ezért a Társaság nem vállalja a felelősséget a virtuális boltban bemutatott termékek leírásáért, mivel ezeket az egyes márkák képviselői bocsátották a Társaság rendelkezésére. A Társaság és beszállítói nem vállalják a felelősséget az árakra, jellemzőkre, képekre vonatkozó nyomdahibákért vagy megjelenítési hiányosságokért. Amennyiben a termék ára vagy egyes jellemzői hibásan kerültek be az adatbázisainkba vagy hibásan jelennek meg, illetve a szállításra még nem került sor, Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy lemondja az adott termék szállítását és az ügyfelet a lehető legrövidebb időn belül értesítse a hibáról. Ugyanakkor a honlapon megjelenő fényképek csak példák, a szállított termékek eltérhetnek a képektől a gyártók által előre be nem jelentett módosítások miatt (jellemzők, tervezés stb.). A termékek szállításának elmulasztása vagy nem megfelelő szállítás esetén a Társaság kötelezettségeinek maximális értéke bármely ügyféllel szemben az adott ügyféltől a Társaság számlájára beérkezett összegek értékével egyenlő. A termékek feladása után a Társaságtól nem követelhető az ellenérték visszafizetése, és a termékek sem küldhetők vissza.


Termékek garanciája:

A rocasdecor.ro honlapon keresztül megvásárolt termékekre az egyes márkák esetén vállalt garancia érvényes.

Minden termékhez csatoljuk a garancialevelet.


Szállítási határidők:

A társaságunktól megvásárolt termékekre vonatkozó szállítási határidő általában 2 nap és 2 hét között változhat, a megrendelésnek a rocasdecor.ro honlap gazdaszerverén történő feljegyzésének pillanatától. A különleges feltételek miatt (tekintettel az ilyen jellegű kereskedelem romániai kezdetleges voltára, a szállítást és a beszállítók által történő anyagellátás biztosítását támogató megfelelő infrastruktúra hiányát) rendkívüli esetekben a Társaság fenntartja magának a szállítási határidő meghosszabbításának jogát.


Pótdíjak:

Az ügyfél által fizetett végső ár a termék árából és az esetleges szállítási és/vagy beszedési költségekből adódik össze. A Társaság nem számol fel egyéb pótdíjat az ügyféltől a termék vásárlásakor. Bármilyen további költség felszámolása esetén forduljon azonnal az office@rocasdecor.ro-hoz.


Csalás:

BÁRMILYEN PRÓBÁLKOZÁS, AMELY EGY MÁSIK FELHASZNÁLÓ ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE, A ROCASDECOR.RO HONLAP TARTALMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA, A ROCASDECOR.RO HONLAPNAK OTTHONT ADÓ SZERVER TELJESÍTMÉNYÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYUL, A ROCASDECOR.RO HONLAP ELLENI CSALÁSI KÍSÉRLETNEK MINŐSÜL, ÉS BŰNÜGYI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉT VONJA MAGA UTÁN AZ ELKÖVETŐ(K) ELLEN.


Jogviták:

Az Ügyfelek és a Társaság között felmerülő jogvitákat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a békés úton történő rendezés sikertelen, a jogvita rendezésére kikötjük a román joghatóságok illetékességét.

A jelen Általános Felhasználási feltételek elfogadásával az ügyfél teljes mértékben vállalja ezeket a kockázatokat.